Organisasi

Pengetua
Tn. Hj Abdullah Zawawi bin Hj Yahya

Guru Penolong Kanan Akademik
YM Raja Ismail bin Raja Kechik

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Tn. Hj Mohamad Affandi bin Abd. Rahman

Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Pn. Hjh Sabariah bt Awang Mat

Ketua-ketua Bidang Mata Pelajaran
Ketua Bidang Kemanusiaan
Hj. Dzulkefli bin Hassan

Ketua Bidang Bahasa
Pn. Nik Khatipah bt Nik Hushin

Ketua Bidang Sains & Matematik
Hj. Ab. Rahim bin Mat

Ketua Bidang Vokasional
En. Wahab bin Ismail

Ketua Bidang Kemahiran
En. A'mru bin Ismail